Bestuur Qui Vive

voorzitterMaria Kuijpers – van Leeuwen
secretarisFred van Geest
penningmeesterRené Alberda
ledensecretarisAnnette van Oosten
algemeen bestuurslidLieneke van der Schoot
artistiek leiderAd van Unen