Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij op www.quivive.org verzamelen en met welk doel. Wij vinden het van groot belang dat er op een correcte manier met uw gegevens wordt omgegaan en beveiligen en verwerken uw gegevens zorgvuldig. Indien u vragen of opmerkingen heeft, of graag uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld zou willen inzien, aanpassen of laten verwijderen, kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@quivive.org.

 

Uw persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld door donateur of Vriend te worden, laat u gegevens achter die het uitvoeren van deze diensten mogelijk maken. Wij zullen nooit meer persoonsgegevens dan nodig voor het beoogde doel verzamelen. Voordat wij deze gegevens verzamelen, zullen wij hiervoor altijd uw toestemming vragen. Afhankelijk van de dienst waar u gebruik van maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • NAW-gegevens
  • bedrijfsgegevens
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • IBAN (wanneer u donateur of Vriend van Qui Vive wordt)
  • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden.

  • Verzending nieuwsbrief
  • Wanneer u Vriend bent: u informeren over aankomende bijeenkomsten
  • Eventueel verzenden van informatie per post
  • Om vragen te beantwoorden of uw klachten of opmerkingen te kunnen behandelen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor het doeleind en/of hoelang wij ertoe verplicht worden door wet- en regelgeving.

 

Verstrekking van uw gegevens aan derden
Wij geven uw gegevens niet door aan derde partijen. 

 

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

 

Recht van inzage, correctie en verwijdering
U heeft op ieder moment recht om bij Qui Vive uw gegevens op te vragen en te verzoeken deze (ten dele of geheel) te corrigeren of verwijderen. U kunt contact opnemen met Qui Vive via info@quivive.org.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u een opmerking of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Qui Vive? Wij staan u natuurlijk graag te woord en zullen uw klacht te allen tijde serieus nemen. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.